دانلود نسخه پی دی اف کتاب قطر الندى وبل الصدى:

شرح قطر الندى و بل الصدى»، تصنیف ابومحمد عبدالله جمال‌الدین بن هشام انصارى، معروف به ابن هشام (متوفى 761ق)، شرحى است بر کتاب خود ابن هشام، تحت عنوان «قطر الندى و بل الصدى» که اثرى در دستور زبان عربى مى‌باشد.

موضوع کتاب، دستور زبان عربى ( نحو) است. ابن هشام که خودش نویسنده کتاب مى‌باشد، براى تسهیل فهم متن و تکمیل مطالب، به شرح آن پرداخته است. وى به شیوه استدلالى و با استشهاد به آیات قرآن، احادیث و اشعار عربى، موضوعات کتاب را بررسى کرده است.

کتاب از منابع معتبر در موضوع خود بشمار مى‌رود و جزو متون آموزشى دانشگاه الازهر مصر است و در مدارس علوم دینی ایران نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.


دانلود متن قطر الندیدانلود شرح قطر الندی و بل الصدیمنبع این نوشته : منبع
کتاب ,هشام ,الندى ,زبان عربى ,دستور زبان